البسه مشترک زنانه ومردانه
خشکشویی و اتو - تومان
 • خشکشویی و  اتو کت و شلوار40,000
  خشکشویی و  اتو کت تک25,000
  خشکشویی و  اتو پیراهن15,000
  خشکشویی و  اتو شلوار15,000
  خشکشویی و  اتو تی شرت15,000
  خشکشویی و  اتو بلوز17,000
  خشکشویی و  اتو پلیور17,000
  خشکشویی و  اتو ژاکت25,000
  خشکشویی و  اتو کاپشن معمولی30,000
  خشکشویی و  اتو بارانی30,000
  خشکشویی و  اتو اورکت35,000
  خشکشویی و  اتو پالتو40,000
  خشکشویی و  اتو کاپشن پر یا ضخیم40,000
  خشکشویی و  اتو کت چرم150,000
  خشکشویی و  اتو شلوارک10,000
  خشکشویی و  اتو کت وشلوار و جلیقه40,000
  خشکشویی و  اتو سویی شرت18,000
  خشکشویی و  اتو روپوش15,000
  خشکشویی و  اتو کلاه15,000
  خشکشویی و  اتو دستکش12,000
  خشکشویی و  اتو شال گردن12,000
  خشکشویی و  اتو جلیقه کتی10,000
  خشکشویی و  اتو جلیقه پشمی25,000
  خشکشویی و  اتو جلیقه کاپشنی25,000
  خشکشویی و  اتو پیراهن سفید15,000
  خشکشویی و  اتو پیراهن ابریشمی20,000
  خشکشویی و  اتو پیراهن بسته بندی سفر17,000
  خشکشویی و  اتو رب دو شامبر25,000
  خشکشویی صندل40,000
  خشکشویی کفش اسپرت40,000
  خشکشویی کفش جیر یا چرم / کفش مجلسی40,000
  خشکشویی بوت40,000
  خشکشویی چکمه55,000
  خشکشویی کیف برزنتی یا کتان40,000
  خشکشویی کیف چرمی یا جیر40,000
  خشکشویی و  اتو شلوار اسکی40,000
  خشکشویی و  اتو لباس بچه گانه25,000
  خشکشویی و  اتو لباس بچه گانه ساده10,000
  خشکشویی و  اتو سایر البسه چرم10,000
خاص زنانه
خشکشویی و اتو - تومان
 • خشکشویی و  اتو دامن ساده15000
  خشکشویی و  اتو کت دامن35000
  خشکشویی و  اتو مانتو ساده 20000
  خشکشویی و  اتو مانتو ابریشم35000
  خشکشویی و  اتو مانتو مجلسی (منجوق دوزی یا پولک دوزی)40,000
  خشکشویی و  اتو شومیز 17,000
  خشکشویی و  اتو تاپ15,000
  خشکشویی و  اتو بلوز یا تاپ حریر30,000
  خشکشویی و  اتو بلوز، تاپ، شومیز نگین دار40,000
  خشکشویی و  اتو سرهمی و سارافون 30,000
  خشکشویی و  اتو روسری و شال15,000
  خشکشویی و  اتو مقنعه15,000
  خشکشویی و  اتو روسری و شال ابریشمی25,000
  خشکشویی و  اتو مانتو شلوار اداری 35,000
  خشکشویی و  اتو لباس زنانه20,000
  خشکشویی و  اتو چادر20,000
منسوجات خانگی
خشکشویی و اتو - تومان
 • خشکشویی و  اتو پرده تور یا حریر( مترمربع)          7,000
  خشکشویی و  اتو پشت پرده – آستر ( مترمربع)          7,000
  خشکشویی و  اتو پرده پارچه ای( مترمربع)          8,000
  خشکشویی و  اتو پرده  مخملی یا ابریشم( مترمربع)        15,000
  قیمت خشکشویی و  اتو پتو یک نفره        35,000
  خشکشویی و  اتو پتو دونفره        40,000
  خشکشویی و  اتو روتختی تک نفره        40,000
  خشکشویی و  اتو روتختی دونفره        50,000
  خشکشویی و  اتو لحاف        40,000
  خشکشویی و  اتو بالشت معمولی        15,000
البسه مشترک زنانه ومردانه
اتو - تومان
 •   اتو کت و شلوار25,000
    اتو کت تک18,000
    اتو پیراهن8,000
    اتو شلوار8,000
    اتو تی شرت8,000
    اتو بلوز10,000
    اتو پلیور8,000
    اتو ژاکت18,000
    اتو کاپشن معمولی15,000
    اتو بارانی20,000
    اتو اورکت20,000
    اتو پالتو20,000
    اتو کاپشن پر یا ضخیم15,000
    اتو کت چرم50,000
    اتو شلوارک7,000
    اتو کت وشلوار و جلیقه30,000
    اتو سویی شرت8,000
    اتو روپوش7,000
   اتو شال گردن7,000
    اتو جلیقه کتی7,000
    اتو جلیقه پشمی10,000
    اتو جلیقه کاپشنی10,000
    اتو پیراهن سفید8,000
    اتو پیراهن ابریشمی8,000
    اتو پیراهن بسته بندی سفر8,000
    اتو رب دو شامبر15,000
     اتو لباس بچه گانه10,000
    اتو لباس بچه گانه ساده8,000
    اتو سایر البسه چرم8,000
خاص زنانه
اتو - تومان
 • اتو دامن ساده8,000
  اتو کت دامن25,000
  اتو مانتو ساده 15,000
  اتو مانتو ابریشم18,000
  اتو مانتو مجلسی (منجوق دوزی یا پولک دوزی)23,000
  اتو شومیز 8,000
  اتو تاپ5,000
  اتو بلوز یا تاپ حریر10,000
  اتو بلوز، تاپ، شومیز نگین دار10,000
  اتو سرهمی و سارافون 15,000
  اتو روسری و شال5,000
  اتو مقنعه5,000
  اتو روسری و شال ابریشمی8,000
  اتو چادر10,000
منسوجات خانگی
خشکشویی و اتو - تومان
 •  اتو پرده تور یا حریر( مترمربع)          3,000
   اتو پشت پرده – آستر ( مترمربع)          3,000
   اتو پرده پارچه ای( مترمربع)          3,000
   اتو پرده  مخملی یا ابریشم( مترمربع)          8,000
رنگرزی و خیاطی
رنگرزی و خیاطی
 • خیاطی دمپا20,000
  خیاطی فاق20,000
  خیاطی ساده15,000
  رنگرزی شلوار50,000
  رنگرزی پیراهن50,000
  رنگرزی بلوز50,000
فهرست